Catalanisme de CIU. A la secció Congrés parlem, del Catalanisme que representa CiU al congrés dels diputats. CIU és el millor referent quan es parla de Catalanimse

Per CIU, el Catalanisme al congrés dels diputats ha fet que el catalanisme estigui representat fora de Catalunya. Si vols que el catalanisme estigui representat fora de Catalunya, l’elecció es CIU

Catalanisme. Un dels punts en que posem més esforç al congrés és a l’hora de que es coneixe el catalanisme fora de catalunya
Inici > Tu Parles > Estat espanyol

Congrés

Congrés
Senat

Un dels eixos del nostre catalanisme polític ha estat la defensa dels drets de Catalunya davant l’Estat espanyol i la reforma de l’Estat cap a un model que sigui més respectuós amb les realitats plurinacional, pluricultural i plurilingüística.


Josep A. Duran i Lleida
Josep A. Duran i Lleida
Diputat al Congrés
duran-lleida@unio.cat
Pere Macias i Arau
Pere Macias i Arau
Diputat al Congrés
p.macias.ar@ciu.info
Carles Campuzano i Canadés
Carles Campuzano i Canadés
Diputat al Congrés
c.campuzano.ca@ciu.info
Immaculada Riera i Reñé
Immaculada Riera i Reñé
Diputada al Congrés
m.riera.re@cdc.cat
Josep Sànchez Llibre
Josep Sànchez Llibre
Diputat al Congrés
jsanchez@unio.cat
Antoni Picó
Antoni Picó
Diputat al Congrés
Lourdes  Ciuró
Lourdes Ciuró
Diputada al Congrés
Feliu J. Guillaumes i Ràfols
Feliu J. Guillaumes i Ràfols
Diputat al Congrés
 1 2