Bages Dintre de la nostra secció: Bages parlem de temes que interessen a la gent. Per més informació sobre la secció Bages visita la secció de CIU al respecte

Participa a les properes Bages al parlament. Informat sobre les propostes de CIU a les properes Bages
Bages

Merce Casals i Martinez
Conseller Comarcal
Miquel Davins i Pey
Conseller Comarcal
Meritxell Folch i Vazquez
Conseller Comarcal
Roger Grandia i Borras
Roger Grandia i Borras
Conseller Comarcal
Ignasi Llado i Valero
Conseller Comarcal
Eva Llovet i Castelló
Conseller Comarcal
Daniel Mauriz i Vidal
Conseller Comarcal
Neus Prat i Vila
Conseller Comarcal
n.prat.vi@ciu.info
Pere Ribera i Guals
Pere Ribera i Guals
Conseller Comarcal
Eduard Sànchez i Campoy
Conseller Comarcal
e.sanchez.ca1@cdc.cat
Jaume Serarols i Beltran
Conseller Comarcal
Jordi Serracanta i Espinalt
Conseller Comarcal
Josep Tarin i Canales
Conseller Comarcal
j.tarin.ca@ciu.info
Josep Torras i Gibert
Conseller Comarcal
j.torras.gi@ciu.info