REAL EJECUTORIA DE LA NUEVA POBLACIN DE SANTA BRBARA

.

(Transcripci literal de la Real Ejecutoria de la nueva poblacin de Santa Brbara, otorgada el dia 9 de maig de 1828 per Ferran VII).

Por la qual mandamos que se lleve a puro y debido efecto la separacin o independencia absoluta de la nueva Poblacin de Santa Barbara del lugar de la Galera acordada, aunque por la calidad de por ahora, por la Regencia del reino en veinte y tres de setiembre de mil ochocientos veinte y tres, asignando a sus vecinos para estimular y asegurar su progresiva laboriosidad por razn de termino el demarcado por Nuestra Real Audiencia del Principado de Catalua segn su informe de catorce de mayo de mil ochocientos veinte y siete que queda inserto. Y para que en su debido y puntual cumplimiento pueda tener efecto la posesion, amojonamiento y demas que sea consiguiente, os mandamos que deis las providencias y ordenes que convengan y sean necesarias. Que asi es nuestra voluntad. Y asi mismo mandamos cualquier nuestro EscribanoReal Publico que fuese requerido con nuestra Carta osPrincipals fites histriques de Santa Brbara.

1896. Es comencen les obres principals de lEsglsia Parroquial.

1903. Es fa la benedicci oficial de la nova esglsia que presidir la patrona del poble, Santa Brbara.

1906. Fundaci de la banda de Msica Municipal de Santa Brbara.

1909. Es substitueix lantic edifici que havia servit dAjuntament i descoles de xiquets per la casa de la vila que perdura fins avui dia.

1910. Entra en funcionament la Fbrica de la Sansa.

1911. Es finalitza la construcci del campanar i sinstallen les campanes de lEsglsia Parroquial de Santa Brbara.

1913. Inauguraci de les primeres Escoles Publiques a Santa Brbara.

1919. Fundaci del Club de Futbol Santa Brbara.

1928. Inauguraci de lEscorxador Municipal.

1925. Fundaci de lOrfe El Niu dAucells.

1928. Gran celebraci del primer centenari de la Independncia Municipal de Santa Brbara, com mostra el programa de festes en honor a Sant Gregori daquell any.

1930. Dcada en qu els nostres iaios es desplacen al Delta a treballar larrs. Santa Brbara comena a experimentar una bonana econmica, i sinstalla a la poblaci una sucursal del Banco de Tortosa.

1934. Inauguraci de les installacions de Campsa a Santa Brbara.

1936. Esclata la Guerra Civil, que condiciona enormement la vida dels nostres avantpassats. Molts planers sn cridats a files. Moltes famlies van a viure a masades allades per fugir dels intensos bombardejos.

1936. Senderroca laltar Major de lEsglsia parroquial.

1936. Ajuntament republic amb moneda prpia del Consell Municipal de les Planes del Montsi i les targes de racionament. El nom del poble en aquell moment era Planes del Montsi.

1939. Apareixen els smbols de caire franquista pels edificis oficials de la poblaci (La Falange).

Postguerra: els planers i les planeres fan la seva vida de poble, els xiquets i les xiquetes a lescola, segueixen les festes majors amb bous, quadrilles, balladors de jotes etc.

1954 Es dissenya i es construeix el Parc Municipal, en uns terrenys on temps enrera havien servit de camp de futbol.

1955. Selimina el pas a nivell de la via i es fa un pont per sota a la carretera dAmposta a Santa Brbara. Lany 2006 aquest pas ha estat eliminat.

1957. Es funda el Grupo Sindical de Colonizacin, el que avui dia s la SAT Montsi, que lany 2005 es fusion amb la Cooperativa Soldebre del baix Ebre convertint-se amb la major productora doli doliva de catalunya.

1958. Inauguraci de la Biblioteca Municipal.

Es una dcada de gran activitat social per Santa Brbara amb excursions, activitats eclesistiques diverses, festes de Sant Gregori i Sant Isidre o el retorn de la tradici dels Reis Mags.

1964. Es posa en funcionament la fbrica de botons TOAR SA, que desprs de donar treball durant poques als planers i les planeres tanc lany 2004.

Aquest mateix any surbanitza la Plaa de lAlto com homenatge als caiguts durant la guerra, posteriorment en temps de la democrcia es canvi la denominaci i serig com monument a la pau.

1965. La Cooperativa Sant Gregori es posa en funcionament. Desprs de varis intents infructuosos duni en lactualitat amb la SAT Montsi, lany 2004 suneix a les cooperatives Montsi.

1966. A jornal de vila es construeix limportant cam de Mianes.

1967. Brolla la primera aigua del pou que servir per abastir el poble daigua potable.

La dcada dels 70 es caracteritza per una gran activitat social amb la creaci de les majorettes de Santa Brbara (1974), la banda de cornetes i Tabals, les Festes de la Joventut, La Uni Ciclista Santa Brbara, Grup teatral Planer, Grup dArtistes Planers etc. Aparici dels grups locals de pop-rock E1 J4 i Amanecer amb gran xit a les Terres de lEbre.

1976. Sacaba la construcci del dipsit i laigua potable arriba a totes les llars planeres.

1978. El llavors president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradelles visita Santa Brbara en un ambient de gran eufria a la poblaci.

1980. Inauguraci de ledifici del parvulari, que lany 2005 fou remodelat i adaptat pel que s avui dia la llar dinfants municipal Les beceroles, desprs de tenir durant tota aquesta poca diversos usos.

1982. Inauguraci de la Unitat de salut de Santa Brbara, denominada popularment la miniclnica.

1983. Es realitza la pavimentaci de tots els carrers del poble, aix com la installaci del clavegueram i serveis soterrats. Aquest mateix any el normalitza el nomencltor dels carrers.

1987. Es construeix i sinaugura la Llar de jubilats que anys desprs sampliar en una sala annexa.

1987. Inauguraci de les noves escoles municipals. CEIP Jaume Balmes.

Durant aquesta dcada es dna un impuls important a les infraestructures esportives municipals.

1988. Remodelaci de la Plaa dels Arbres.

1988. Inauguraci de la remodelaci de la Plaa de la Rbia i monument commemoratiu del millenari de Catalunya.

1980. Es crea la Uni Excursionista Santa Brbara.

1982-1983. Es recuperen les Festes de la Joventut.

1992. Inauguraci del Centre Cultural amb el trasllat de la nova biblioteca i la collecci dHistria Natural.

1991-1992. Construcci de les Piscines Municipals de Santa Brbara.

1995. Inauguraci de les installacions de la Plana Rdio, Emissora Municipal a Santa Brbara.

1996. tancament de les installacions de RENFE a Santa Brbara degut a leliminaci del tram Tortosa-Freginals.

Dcada dels 90 santa Brbara experimenta un fort creixement urbanstic residencial: desenvolupament dunitats dactuaci, residencial La Planes etc.

1997. Es realitza per primer cop la Fira de lOli Novell, el Ctric i la Gastronomia, amb un xit aclaparador que segueix fins els nostres dies.
1997. Inauguraci del Punt d'Informaci Juvenil Planer al Centre Cultural

1998. Inauguraci de lIES Les Planes.

1999. Sinstaura el Reconeixement al Mrit Planer.

1999. Es presenta en societat l'ensenya municipal de Santa Brbara, que combina els colors roig i blanc i es troba encastada en un extrem la torre de Santa Brbara.

2000. Els forts aiguats destrocen Santa Brbara i part del seu terme municipal.Santa Brbara al bell mig de la comarca del Montsi es queda allada durant un dia.

2000. Execuci dels nous ponts Sta.Brbara-Masdenverge i Santa Brbara-Ulldecona.

2001. Arranjament del Passeig de les Escoles.

2001. Execuci de la zona de pic-nic a les Instal:lacions Esportives municipals.

2001. Es posa en marxa l'Infocentre, el primer telecentre de la comarca del Montsi.

2002. Inauguraci de la Circunvalaci de Santa Brbara.
2002. Construcci de sales de Vetlla.

2002. Remodelaci del carrer Major.

Es posa en marxa la web: www.sta-barbara.org

2003. Remodelaci de l'antic escorxador, ara convertit en el Centre Musical Germans Arasa "Los Flarets".

2004. La Biblioteca municipal canvia de denominaci i passa a dir-se Biblioteca Municipal Jos Escud, en homenatge al mestre impulsor de la seva creaci l'any 1958.

2005. Inauguraci de la LLar d'Infants "Les Beceroles".

2005. Execuci del Pont sobre el Barranc de Lled.

2005. Execuci de l'urbanitzaci del polgon Industrial "Barranc de Lled".

2005. Posada en funcionament del Pavell Polisportiu Municipal.

2006. Inauguraci del nou pou municipal d'abastament d'aigua potable.

2006. Execuci de les obres de supressi de la rasantd'entrada a Santa Brbara a la carretera provincial que uneix Amposta en Santa Brbara.